Duurzaam

Om onze toekomst te waarborgen wordt er geacht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) en door te blijven ontwikkelen op de duurzaamheid van de producten van onze materialen. Wij als Alldeco vinden het belangrijk om een toekomstbestendige wereld achter te laten en zijn altijd opzoek naar milieuvriendelijke alternatieven.
Bij de samenstelling van ons programma houden wij dagelijks rekening of de producten voldoen aan de wereldwijd gestelde eisen en normen omtrent de productie van houtproducten.

Alldeco heeft diverse certificeringen als leverancier van duurzaam geproduceerde houtproducten. Wij zijn zowel FSC, PEFC als EPD gecertificeerd. Zie hieronder wat dit betekent;

PEFC
Het keurmerk voor duurzaam bosbeheer met het grootste aandeel gecertificeerd bos. Een boom groeit door CO2 uit de lucht op te vangen en op te slaan. Als “afval” wordt zuurstof, CO2, uitgestoten. Zo zijn bossen een enorme opslagplaats voor koolstof en de producent van CO2. Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer is ontstaan. PEFC-gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand. Daarbij houden ze rekening met de biodiversiteit en de sociale functie van het bos. Ze werken met het Chain of Custody (CoC)-principe. Wat betekent dat alle schakels in de keten gecertificeerd moet zijn om met het PEFC certificaat te kunnen leveren.
Vraag naar onze PEFC/30-31-1121 gecertificeerde producten.

FSC®
De Forest Stewardship Council® (FSC®) zet zich in voor behoud en verantwoord bosbeheer. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Zij doelen daarbij op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw. Ook FSC® werkt volgens het CoC-principe.
Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten.

EPD
EPD is de afkorting voor “Environmental Product Declaration”. In de milieugebonden productverklaring is alle relevante milieu-informatie beschikbaar. Aan de hand van deze milieugebonden productverklaring kunnen opdrachtgevers, architecten of verwerkers bepalen welke invloed een materiaal op het milieu heeft. Hiermee krijgt u meer duidelijkheid en controle bij het vergelijken van verschillende producten en constructiemethodes.